تعداد 37

ریاست نمایندگی مازندران اظهار داشتند:

کشت بیش از 1560 هکتار سویا در اراضی استان مازندران

نویسنده: کیوان فرهنگ آسا  |   ۱۵ تیر ۱۳۹۹

باعنایت به سپری شدن سه ماه از اغاز کشت سویا در استان مازندران در بیش از ۱۵۶۰ هکتار از اراضی استان قراردادکشت بین زارعین و شرکت توسعه کشت دانه های روغنی منعقد گردیده است. در این راستا با ۷۶۰ نفر از سویاکاران قراردادکشت منعقد گردیده و ۱۰۱ تن بذر استاندارد از ارقام مورد نیاز زارعین در دفاتر شرکت بین زارعین توزیع گردیده است.

مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی اظهار داشتند:

طراحی و ساخت دستگاه شمارش صد دانه سویا و 500 دانه کلزا

نویسنده: علی زمان میرآبادی  |   ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

وزن صد دانه به عنوان یکی از اجزای اصلی عملکرد در محصولات بذری از جمله دانه‏ های روغنی مطرح است، لذا تعیین دقیق این صفت تاثیر زیادی در ارائه نتایج طرح های تحقیقیاتی دارد. تعیین وزن صد دانه مستلزم جداسازی و شمارش حداقل صد یا تعداد بیشتری بذر می باشد که بسیار زمان بر بوده و در پروژه های تحقیقاتی گسترده تر به دلیل حجم بالای کار منجر به بروز خطای آزمایشی بالا در شمارش بذور می شود.

مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی:

کاشت مزرعه بذری سویا رقم آرین در دشت ناز

نویسنده: علی زمان میرآبادی  |   ۲۰ خرداد ۱۳۹۹

با توجه به تفاهم‌نامه فیمابین مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو) شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی و شرکت زراعی دشت ناز، کاشت طرح های تحقیقاتی مرکز تکاتو در قطعه 18 زمین‌های دشت ناز از روز یک‌شنبه 18 خرداد آغاز گردید. در کنار طرح های تحقیقاتی مزرعه رقم آرین به مساحت حدود 1.2 هکتار در تاریخ 20 خرداد کشت گردید تا هم به عنوان نمونه شاهد در کنار ارقام کلکسیون سویا باشد و از بذر حاصله، به عنوان بذر پایه در سال‌های آتی استفاده گردد. قابل ذکر است حداقل فاصله ایزولاسیون 10 متر با سایر ارقام سویا در کشت مزرعه رعایت گردید.

مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی:

اخذ مجوز نظام مهندسی کشاورزی جهت ارائه خدمات پژوهشی و کاربردی توسط مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

نویسنده: سعید شکیب منش  |   ۳ خرداد ۱۳۹۹

مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی از دریافت مجوز نظام مهندسی کشاورزی جهت ارائه خدمات پژوهشی و کاربردی توسط مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو) خبر دادند.

برگزاری جلسه آموزشی ترویجی زراعت پنبه در قره تپه بهشهر

نویسنده: کیوان فرهنگ آسا  |   ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

در راستای اجرای طرح کشت قراردادی پنبه ساعت ۱۱ یکشنبه مورخ ۱۴ اردیبهشت ماه جلسه ای آموزشی ترویجی به ابتکار مرکز خدمات کشاورزی میانگاله بهشهر در مسجد جامع روستای قره تپه بهشهر برگزار گردید

رییس نمایندگی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در مازندران:

کشت قراردادی پنبه در مازندران

نویسنده: کیوان فرهنگ آسا  |   ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

با ابتکار و پیگیری سازمان جهادکشاورزی مازندران نسبت به کشت قراردادی پنبه طی سال جاری زراعی اقدام خواهد شد

ریاست نمایندگی مازندران اظهار داشتند:

تدارک و توزیع بذر شالی توسط نمایندگی مازندران

نویسنده: کیوان فرهنگ آسا  |   ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

با توجه به فرصت باقیمانده تا آغاز زراعت سویا و آفتابگردان در مازندران که همه ساله در اواسط بهار آغاز میگردد در راستای بهره برداری از امکانات موجود در مناطق شرکت توسعه در مازندران طی هماهنگی به عمل امده نسبت به توزیع بذر شالی مورد نیاز زارعین مازندرانی و پس از اخذ مجوز از سازمان جهادکشاورزی اقدام گردید.

ریاست محترم نمایندگی مازندران اظهار داشتند:

برگزاری جلسه کمیته فنی تولید بذر سویا و برنامه تولید ۵۶۰ تن بذر جهت سال 1399

نویسنده: کیوان فرهنگ آسا  |   ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

🌻در راستای برنامه ریزی تدارک و توزیع بذر سویا سالجاری و همچنین هماهنگی تولید بذر سال ۹۹، جلسه کمیته فنی بذر دانه های روغنی سازمان جهادکشا‌رزی مازندران باحضور شرکت های تولیدکننده بذر سویا استان، کارشناسان موسسه ثبت و‌گواهی بذر، مرکز تحقیقات، مدیر زراعت و کارشناسان بذر و دانه های روغنی سازمان جهادکشاورزی در محل دفتر مدیرزراعت برگزار گردید