اطلاعیه دعوت به همکاری

اطلاعیه دعوت به همکاری

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی سه نفر کارشناس جهت فعالیت در دفتر نمایندگی است...


صفحه 1 از 7
اخبار نمایندگی ها
بازدید مسئولین محترم موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور برگزاری وبینار مربوط به معرفی ارقام جدید کتان انتشار پنجمین ماهنامه اختصاصی توسعه دهندگان بذر شمال ایران INSEC ... واگذاری حق امتیاز ثبت دو رقم بذر کتان (بذرک) با نام های تکاپو و گ... انتشار چهارمین ماهنامه اختصاصی توسعه دهندگان بذر شمال ایران INSEC... اطلاعیه دعوت به همکاری انتشار سومین ماهنامه اختصاصی توسعه دهندگان بذر شمال ایران INSEC -... هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران برگزار می شود انتشار دومین ماهنامه اختصاصی توسعه دهندگان بذر شمال ایران INSEC -... انتشار اولین ماهنامه اختصاصی توسعه دهندگان بذر شمال ایران INSEC بولتن ماهانه تحقیقات دانه های روغنی بازدید زمین ‏های شالی زاری جهت کاشت ارقام سویای زودرس بعد از بردا... بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی حوزه ساری و میاندرود از مر... بازدید مرحله دوم از مزارع پنبه انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت توسعه کشت نو آوران پارس و ... کشت بیش از 1560 هکتار سویا در اراضی استان مازندران بازدید مدیر تحقیق-توسعه و مسئول حفظ نباتات شرکت زراعی دشت ناز از ... انتشار خبرنامه شماره 104 - تیرماه 1399 طراحی و ساخت دستگاه شمارش صد دانه سویا و 500 دانه کلزا کاشت مزرعه بذری سویا رقم آرین در دشت ناز تعامل همکاری شرکت زراعی دشت ناز ساری با حوزه تحقیقات شرکت توسعه ک... عقد قرارداد کشت سویا در ۱۳۷۰ هکتار از اراضی استان مازندران انتشار خبرنامه شماره 103 - خرداد ماه 1399 اخذ مجوز نظام مهندسی کشاورزی جهت ارائه خدمات پژوهشی و کاربردی توس... کشت ردیفی پنبه در قره تپه شهرستان بهشهر برگزاری دومین کلاس آموزشی ترویجی کشت قراردادی پنبه در مازندران