تعداد 37

مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی:

بازدید مسئولین محترم موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور

نویسنده: سعید شکیب منش  |   ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

در روز سه شنبه تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ بازدید مسئولین محترم موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور از مرکز تحقیقات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی انجام شد.

مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی:

برگزاری وبینار مربوط به معرفی ارقام جدید کتان

نویسنده: سعید شکیب منش  |   ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

روز یکشنبه تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، جلسه آنلاین با مسئولین محترم موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور در ارتباط با معرفی و ثبت ارقام جدید کتان از سوی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی برگزار گردید.

مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی:

واگذاری حق امتیاز ثبت دو رقم بذر کتان (بذرک) با نام های تکاپو و گلچین

نویسنده: علی زمان میرآبادی  |   ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

شركت توسعه كشت دانه هاي روغني در نظر دارد به منظور انتقال دانش فنی، اقدام به فروش امتياز کامل ثبت دو رقم كتان قهواه ای ( بذرک) تكاپو و گلچين به همراه هسته های بذری این دو رقم به میزان ۲ تن به ارزش حداقل پایه شش میلیارد تومان به متقاضیان بر اساس بالاترین پیشنهاد خواهد نمود.

مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی اظهار داشتند:

بازدید زمین ‏های شالی زاری جهت کاشت ارقام سویای زودرس بعد از برداشت شالی در مازندران

نویسنده: سعید شکیب منش  |   ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

پیرو طرح ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر دانه‏ های روغنی ( تکاتو) به سازمان ترویج کشاورزی استان مبنی بر کاشت ارقام و لاین‏ های سویای زودرس پس از برداشت شالی و مذاکرات و هماهنگی‎‏‎ های قبلی انجام شده در این رابطه، جهت استفاده بهینه از زمین‏ های شالی زاری مازندران جهت توسعه کشت دانه‏ های روغنی

مدیر تحقیقات و آموزش اظهار داشت

بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی حوزه ساری و میاندرود از مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر

نویسنده: حجت فتحی هفشجانی  |   ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

پنجشنبه گذشته مورخ 99/5/16 جنای آقای منصورعلی زارعی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از حوزه شهرستان های ساری و میاندرود به همراه مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان میاندرود و تنی چند از مسئولین استانی، از مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در استان مازندران بازدید نموده