تعداد 25

مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی:

انتشار خبرنامه شماره 104 - تیرماه 1399

نویسنده: سعید شکیب منش  |   ۱ تیر ۱۳۹۹

هیات تحریریه این شماره: علی زمان میرآبادی، مهتابه صمدی، میترا رمضانی، صلاح معتمدی، آیدین حسن زاده، رضاپور مهدی علمدارلو

مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی اظهار داشتند:

طراحی و ساخت دستگاه شمارش صد دانه سویا و 500 دانه کلزا

نویسنده: علی زمان میرآبادی  |   ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

وزن صد دانه به عنوان یکی از اجزای اصلی عملکرد در محصولات بذری از جمله دانه‏ های روغنی مطرح است، لذا تعیین دقیق این صفت تاثیر زیادی در ارائه نتایج طرح های تحقیقیاتی دارد. تعیین وزن صد دانه مستلزم جداسازی و شمارش حداقل صد یا تعداد بیشتری بذر می باشد که بسیار زمان بر بوده و در پروژه های تحقیقاتی گسترده تر به دلیل حجم بالای کار منجر به بروز خطای آزمایشی بالا در شمارش بذور می شود.

مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی:

انتشار خبرنامه شماره 103 - خرداد ماه 1399

نویسنده: سعید شکیب منش  |   ۳ خرداد ۱۳۹۹

هیات تحریریه این شماره: علی زمان میرآبادی، مهتاب صمدی، صلاح معتمدی، میترا رمضانی، آیدین حسن زاده، رضاپورمهدی علمدارلو

مدیریت محترم تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی اظهار داشتند:

انتشار خبرنامه شماره 102 - اردیبهشت ماه 1399

نویسنده: سعید شکیب منش  |   ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

هیات تحریریه این شماره: علی زمان میرآبادی، مهتاب صمدی، رضاپور مهدی‏ علمدارلو، آیدین حسن ‏زاده، صلاح معتمدی، میترا رمضانی

مدیریت محترم تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی اظهار داشتند:

انتشار خبرنامه شماره 101 - فروردین ماه 1399

نویسنده: سعید شکیب منش  |   ۲۸ اسفند ۱۳۹۸

هیات تحریریه این شماره: علی زمان میرآبادی، صلاح معتمدی، ملیحه شلتوکی، مهتابه صمدی، رضاپور مهدی علمدارلو، آیدین حسن زاده

مدیریت محترم تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی:

انتشار خبرنامه شماره 100 - اسفند ماه 1398

۱ اسفند ۱۳۹۸

هیات تحریریه این شماره: علی زمان میرآبادی، صلاح معتمدی، ملیحه شلتوکی، مهتاب صمدی، رضاپور مهدی علمدارلو، آیدین حسن زاده

ریاست نمایندگی مازندران اظهار داشتند:

بازدید مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران از دفاتر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

نویسنده: کیوان فرهنگ آسا  |   ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

آقای مهندس پورنصرالله، مدیرزراعت سازمان جهادکشاورزی مازندران در معیت رییس نمایندگی شرکت توسعه نسبت به بازدید از مناطق نکا، بهشهر و گلوگاه شرکت توسعه اقدام و‌ توصیه های لازم را در حوزه تدارک و تامین نهاده های مورد نیاز زراعت کلزا اعلام نمودند

سردبیر بولتن تحقیقات دانه های روغنی:

انتشار خبرنامه شماره 99 - بهمن ماه 1398

۲۸ دی ۱۳۹۸

هیات تحریریه این شماره: کامبیز فروزان، مهتاب صمدی، رضاپور مهدی علمدارلو، آیدین حسن زاده، صلاح معتمدی و ملیحه شلتوکی

ریاست نمایندگی مازندران اظهار داشتند:

برگزاری جلسه کارگروه آب، خاک و کشاورزی شهرستان گلوگاه با اولویت کشت دانه های روغنی

نویسنده: کیوان فرهنگ آسا  |   ۲۲ دی ۱۳۹۸

در روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۹جلسه کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان گلوگاه با میزبانی شرکت دانه های روغنی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه با حضور فرماندار و معاونین ایشان, مدیرجهاد کشاورزی شهرستان و همکاران ایشان و سایر ادارات دولتی و همچنین مسئول منطقه شرکت توسعه برگزار گردید.