شرکت سهامی خاص توسعه کشت نوآوران پارس (تکنوپارس)

شرکت توسعه کشت دانه  های روغنی در راستای  توسعه فعالیت های  بازرگانی و تولیدی  خود در سایر بخش ها  در سال 1386 با  ثبت شرکتی  به نام توسعه کشت نو آوران پارس ( تکنوپارس ) نسبت به ایجاد فضاهای جدید  توسعه فعالیت های خود اقدام نمود شرکت یاد شده به عنوان بازوی  اجرایی شرکت مادر در حوزه های مختلف تولیدی و بازرگانی  فعالیت های مختلفی را  انجام داده است  که ذیلا به آن اشاره می گردد.

  • اخذ مجوز تولید بذر برنج از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال و تولید این بذر گواهی شده  برنج  در استان مازندران
  • توزیع گسترده انواع نهاده های غیر یارانه ایی در استان های مختلف 76 نوع نهاده مختلف از 12 شرکت تولید کننده  معتبر در سراسر کشور        
  • تولید روغن های سلامت محور با مشارکت شرکت روغن طبیعت نورا به روش پرس سرد ( cold pres ) و فروش روغن و کنجاله حاصله از این فرآیند و ...
  • واردات  بذور ذرت  و سبزی و صیفی از شرکت MAY SEED ترکیه PANAM SEED فرانسه و......
  • صادرات دانه و گل گلرنگ
  • تجارت دانه روغن و کنجاله انواع دانه های روغنی