حوزه مدیریت تولید

این واحد یکی از مهمترین واحدهای کاری شرکت  بوده و وظیفه جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تدوین برنامه تولید بذر  انواع دانه های روغنی  را بر عهده دارد این واحد متناسب با نیاز کشور و حسب برنامه هایی  که از سویی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می گردد  برنامه   ریزی های لازم  را به عمل آورده و با ابلاغ برنامه های بذری  به مناطق مستعد  تولید بذر  که توسط نمایندگی های شرکت  مدیریت می گردند  نسبت به احداث مزارع بذری  - خرید و جمع آوری دانه بذری و بوجاری و بسته بندی و اخذ لیبل  از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال  اقدام می نماید.

 

حوزه مدیریت امور زراعی

کشت دانه ­های روغنی در ایران از دهه 1340 با ورود بذر ارقام آفتابگردان روغنی و سویا آغاز شد. شرکت توسعه کشت دانه­ های روغنی با هدف کمک به کشاورزی کشور در زمینه تولید روغن از سال 1346 با تلاش­ های که در زمینه وارد نمودن دو زراعت غیر بومی سویا و آفتابگردان روغنی در الگوی کشت به کار بست، کار خود را آغاز و طی چند سال توفیقات بسیار قابل توجهی در این زمینه بدست آورد.

با توجه به توفیقات حاصل شده این شرکت در راستـای ایجـاد زیر ساخـت­ ها در جهت توسعه کشت دانه های روغنی گام برداشت تا جایی که در اقصی نقاط کشور که بارقه ه­ای از امید در تولید دانه­ های روغنی رایج در کشور (سویا، آفتابگردان و گلرنگ) دیده شد، اقدام به احداث انبار و تاسیسات نموده و کارشناسان مجرب و آموزش دیده خود را به کار گمارد. از اواسط دهه 70 اقدام به توسعه زراعت کلزا و وارد نمودن این محصول با ارزش در الگوی کشت در بیشتر مناطق کشور نمود و اکنون این زیر ساخت ها و تجارب چندین ساله کارشناسان، نقطه قوتی است در راستای تامین اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی.

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی با هدف افزایش سطح زیر کشت دانه های روغنی در کشور بر دو اصل بهزراعی و بهنژادی پایه ریزی شده است.

 امور زراعی در شرکت متولی امر بهزراعی بوده و وظایف تدوین برنامه زراعی سالیانه، پیش بینی میزان بذور و نهاده های مورد نیاز جهت توزیع بین زارعین، بازدید سطوح سبز و انجام توصیه های فنی در راستای افزایش عملکرد را عهده­ دار می باشد. این  واحد وظیفه بر نامه ریزی – سازماندهی و نظارت و کنترل بر فعالیت های زراعی نمایندگی ها را بر عهده دارد. در این راستا کلیه فعالیت های مرتبط با ایجاد هماهنگی با نمایندگی ها و دفاتر شرکت برای پیشبرد اهداف زراعی- نظارت و کنترل بر جمع آوری اطلاعات کشت و بر آورد نهاده های مورد نیاز – گزارش عملکرد کیفی نمایندگی ها و دفاتر – انجام مذاکرات با مسئولین ارگان ها و سازمان های ذی ربط جهت  آماده سازی شرایط کشت – پیگیری و نظارت بر فروش نهاده ها به ویژه  بذر تولیدی شرکت  از اهم وظایف  این واحد می باشد.