نمایندگی قم

پیشینه نمایندگی مرکزی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی به سال 70-1369 بر می گردد. این نمایندگی در ابتدا محدود به استان مرکزی بود و بعدها استان تهران را نیز از باب امور زراعی تحت پوشش قرارداد.  با تفکیک قم از استان مرکزی، در حال حاضر استان های قم ، تهران و مرکزی را زیر پوشش دارد.

عمده فعالیت این نمایندگی در زمینه تولید و توسعه زراعت های کلزا، گلرنگ، آفتابگردان و کنجد می باشد. با ورود زراعت های جدید مانند سالیکورنیا، فعالیت هایی نیز در خصوص کشت و توسعه این زراعت نیز آغاز گردیده است.

نمایندگی مرکزی با برخورداری از امکانات انباری مناسب و تأسیسات بوجاری بعنوان یکی از سایت های مهم بذرگیری شرکت توسعه کشت محسوب می گردد.

استقرار این نمایندگی از نظر موقعیت جغرافیایی در مرکز کشور و دسترسی به جاده های اصلی و ترانزیت در کشور باعث گردیده امکان دریافت و ارسال انواع بذور تولید داخل و یا وارداتی به راحتی و با کمترین هزینه برای شرکت توسعه کشت، از انبارهای این نمایندگی میسر گردد.

هرساله مقدار معتنابهی از انواع  بذور داخلی بمنظور سوریتنگ و استحصال بذر به این نمایندگی ارسال می گردد که پس از پروسس بذر و اخذ تأییدیه های استاندارد، این بذور به اقصی نقاط کشور برای توزیع در بین کشاورزان و کشت ارسال می گردد.

در تقسیم بندی داخلی مجموعه شرکت توسعه کشت، نمایندگی مرکزی مشتمل بر 4 منطقه : اراک ، تهران ، ساوه و قم می گردد که پراکنش هر یک از این مناطق به گونه ای در نظر گرفته شده تا بتواند حداکثر خدمت را به کشاورزان ارائه نماید.

 

آقای محمد نظام آبادی

رئیس نمایندگی قم

تلفن: 38700217 - 025

آدرس: کیلومتر 12 قم به سلفچگان، بعد از سیلو، جنب انبارهای تعاون روستایی، انبار شرکت توسعه کشت دانه های روغنی