حوزه مدیریت تحقیقات و آموزش

این  واحد به عنوان بخش علمی  شرکت نقش مهم و کلیدی را در پیشبرد اهداف شرکت  ایفا می نماید این واحد  وظیفه طراحی و ابلاغ طرح های تحقیقاتی کاربردی به زراعی و به نژادی و گیاه پزشکی را بر روی انواع دانه های روغنی ایفا می نماید. از چند سال گذشته و با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی کشور شرکت توسعه کشت دانه های روغنی  تمرکز فعالیت های تحقیقاتی را بر روی استفاده از روش های اصلاح نباتات کلاسیک و پیشرفته و همچنین روش های نوین بیوتکنولوژی برای تولید و معرفی ارقام جدید دانه های روغنی متمرکز نموده است که خوشبختانه به موفقیت هایی با معرفی یک رقم  سویا به نام آرین – دو رقم کلزا  به نام های مهتاب و زمان و دو رقم کتان روغنی به نامهای تکاپو و گلچین دست  یافته است.

واحد تحقیقات  دارای  دو واحد ستادی به زراعی و به نژادی و آموزش  و گیاه پزشکی و یک مرکز تحقیقاتی  به نام مرکز تحقیقات کاربردی  و تولید بذر ( تکاتو ) و یک  آزمایشگاه  تخصصی  در زمینه بذر  می باشد.

واحد گیاه پزشکی: 

این واحد در ستاد و تحت نظارت مدیریت بذر تحقیقات و آموزش وظیفه نظارت بر بررسی عوامل مختلف بیماری زا – ایجاد هماهنگی های لازم به منظور بررسی آفات عمومی و اختصاصی دانه های روغنی – جمع آوری امکانات مورد نیاز جهت تهیه نمونه از زندگی آفات و تهیه هرباریوم های علفهای هرز مطالعه روش های مبارزه با آفات و بیماری ها و ارائه راه های کاهش خسارت و تبادل اطلاعات مورد نیاز با مراکز تحقیقات داخلی و خارجی را برعهده دارد.

واحد به زراعی و به نژادی آموزش:  

این واحد در ستاد و تحت نظارت مدیریت بذر تحقیقات و آموزش وظیفه بررسی خصوصیات برجسته لاین های مختلف – انتخاب و تلاقی  لاین های مختلف دانه های روغنی – بررسی سازگاری ارقام در شرایط مختلف – بررسی تناقضات احتمالی در نتایج حاصله از مطالعات به نژادی – نظارت و مشارکت در انجام مطالعات به زراعی مورد نیاز و آموزش کارشناسان  و تکنسین ها را برعهده دارد.

واحد آزمایشگاه بذر:

آزمايشگاه امور تحقيقات و بذر (آزمايشگاه بذر ) كه اولين آزمايشگاهي است كه ازهمان سال هاي اوليه تاسيس شركت  تجهيز و راه اندازي گرديده است و هميشه بعنوان ابزاري كمكي و موثر  جهت  ارزیابی کیفی  بذور  تولیدی  شرکت  با هدف ایجاد شرایط جهت اتخاذ بهترین تصمیمات مدیریتی  در خدمت شركت و مدیران مربوطه می باشد.

حسب برنامه ریزی های واحد بذر در نمايندگي هاي شركت از بذور مختلف قبل، هنگام و بعد از بوجاري و همچنین بعد پارت چيني بر اساس دستورالعمل تعیین شده نمونه برداري شده و جهت انجام آزمايشات مربوطه به  آزمايشگاه ارسال مي گردد، گاهي قبل از اقدام به خريد يك محموله محصول بذري نمونه اي از آن به آزمايشگاه ارسال مي گردد و با توجه به نتيجه آزمايشات نسبت به خريد يا عدم خريد آن تصميم گيري مي شود، همچنين از بذور سنواتي  مازاد سال هاي  قبل موجود  در نمايندگي ها  نمونه اي  جديد جهت ارزيابي مجدد و تصمیم گیری به آزمايشگاه ارسال مي گردد .

  • در آزمايشگاه امورتحقيقات با بهره گيري از وسايل و تجهيزات موجود و استفاده از قوانین و دستورالعمل های روز دنيا آزمايشات زير بر روي بذور انجام مي شود :
  •   تست قوه ناميه ( Germination )
  •   تعيين درصد خلوص ( Purity )
  •   درصد و شناسايي ديگر بذور (Other Seeds)
  •   تعيين درصد رطوبت (moisture )
  •   وزن هزار دانه (TGW)

آزمايشگاه بذر  حوزه  مدیریت بذر تحقیقات و آموزش بعنوان يك ‌آزمايشگاه كامل و مجهز حدود 8 سال پیش به عضويت موسسه بین المللی ایستا (International Seed Testing Association) درآمده و گواهينامه  عضويت  دريافت نموده است، در اين مدت تمام آزمايشات براساس قوانين و دستورالعمل هاي  ISTA انجام مي شوند.

 در آزمایشگاه  بذر شرکت  بذور مختلف از جمله دانه های روغنی آفتابگردان ، سویا ، کلزا ، گلرنگ ، کتان و کنجد همچنین بذور صیفی جات و اکثر غلات و دیگر بذور مثل چمن و یونجه ... مورد آزمایش قرار می گیرند .

مرکز  تحقیقات کاربردی  و تولید بذر ( تکاتو ) :

با توجه  به مشکلاتی که در مسیر امنیت  غذایی  و واردات بذور دانه های روغنی حادث گردید  حسب سیاست های اتخاذ شده مقرر شد تا در کنار وظایف جاری  حوزه مدیریت بذر تحقیقات و آموزش توجه و تمرکز شرکت برامر تولید ارقام دانه های روغنی با تکیه  بر روش های  کلاسیک – نوین اصلاح نباتاتی و همچنین رویکردهای مبتنی بر دانش بیو تکنولوژی متمرکز گردد بنابراین مقرر گردید تا  یک سایت تحقیقاتی توسط  شرکت جهت امکان اجرایی  نمودن این سیاست ها ایجاد گردد لذا حسب برنامه ریزی های معمول شده زمینی به مساحت  13 هکتار در روستای اناردین در قالب اراضی زراعی  تحویل  و سپس اقدامات زیر بنایی نظیر ایجاد انشعابات آب و برق و گاز  - استخرهای ذخیره آب – طراحی و ایجاد سیستم آبیاری تحت فشار و... صورت پذیرفت ضمن آنکه فضای  اداری و آزمایشگاهی کاملی در روستای میاندرود در سطح  3 هکتار  را خریداری و تجهیز نمود در حالت حاضر  این مرکز دارای  بزرگترین بانک بذر دانه های روغنی در کشور  - آزمایشگاه های گیاه پزشکی - بیو تکنولوژی - واحدهای به زراعی و به نژادی - بیومتری  و آموزش  می باشد. نتایج تحقیقات انجام شده  توسط این بخش تاکنون منجر به معرفی یک رقم سویا به نام آرین  - دو رقم کلزای بهاره به نام های  زمان و مهتاب و  دو رقم کتان روغنی به نام های تکاپو  و گلچین گردیده است.

 برای کسب اطلاعات بیشتر  به آدرس http://www.takato.ir   مراجعه نمایید.