شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

 

در سال 1345 به دنبال مشکلات ایجاد شده در تامین روغن نباتی کشور از طریق واردات، شورای اقتصاد وقت صنایع را ملزم به تاسیس شرکتی تخصصی نمود تا با توسعه کشت دانه های روغنی و افزایش تولید و خودکفایی در این خصوص باعث رفع نگرانی ها گردد. به همین منظور در روز پنج شنبه بیستم بهمن 1345 جلسه ای با حضور

 

  1. جناب آقای ابوالقاسم لاجوردی از شرکت صنعتی بهشهر (شاه پسند)
  2. جناب آقای حسین قاسمیه از شرکت پنبه پاک کنی و روغنکشی (قو)
  3. جناب آقای حشمت الله کرمانشاه چی از شرکت پنبه پاک کنی و روغنکشی (شیراز)
  4. جناب آقای محمدعلی معین امین از شرکت کارخانجات صنعتی اصفهان (ناز)

برگزار و بنیان این شرکت مهم و اثرگذار گذاشته شد و جناب آقای مهندس رضا رزم آرا به عنوان اولین مدیرعامل شرکت منصوب گردید.

فارغ از نگرانی های فوق دلایل و انگیزه های زیادی وجود داشت تا موسیسن این شرکت در سال 1345 با جدیت تمام نسبت به تاسیس و ایجاد آن اقدام نمایند و این موضوع در هدف گذاری آن ها در تجمیع و تمرکز تمامی عوامل و شرایط موثر در کنار یکدیگر به منظور توسعه سطوح کشت و افزایش تولید محصولات استراتژیک دانه های روغنی جهت تامین مواد اولیه کارخانجات روغنکشی و در نهایت تامین روغن نباتی مصرف خانوارهای ایرانی در داخل و بی نیازی از واردات این محصول اساسی از خارج خلاصه می گردید و به منظور نظارت بیشتر در تحقق اهداف ملی حضور نماینده وزیر جهاد کشاورزی در جلسات هیات مدیره تکلیف گردید.

شکل گیری و گسترش نمایندگی ها و مناطق تحت پوشش آن ها، پرسنل متخصص به کار گرفته شده در دفتر مرکزی و استان های مختلف کشور، تجهیز مناطق به ادوات و امکانات مورد نیاز و سرمایه گذاری انجام شده بر اساس فعالیت ها و مسئولیت هایی بود که در عرصه کشت و تولید دانه های روغنی تماما به طور مستقیم و بدون درگیر نمودن ارگان های ذی ربط به صورت متمرکز در شرکت توسعه کشت دانه های روغنی از سال تاسیس تاکنون را در استان های مختلف اجرایی گردیده است.

از دهه هشتاد خورشیدی با توجه به فشارهای بین المللی و با عنایت به اهمیت استفاده از تمامی پتانسیل های کشور برای ایجاد امنیت غذایی در کشور سهامداران شرکت را برآن داشت تا با ایجاد تغییرات در اساسنامه شرکت شرایط مطلوب برای استفاده از امکانات سخت افزاری، انبارها و پرسنل متخصص را علاوه بر دانه های روغنی به عنوان محور اصلی فعالیت های شرکت در حوزه های تحقیقاتی، تولیدی، خدماتی، مشاوره ای، بازرگانی و آموزشی در انواع محصولات کشاورزی، باغی، گلخانه ای، محصولات و فرآورده های ارگانیک و سلامت محور، انواع دام و طیور و آبزیان و صنایع غذایی، ایجاد فروشگاه های عرضه و فروش بذر، کود، سم و نهاده های مختلف و احداث کلینیک های گیاه پزشکی در راستای ایجاد امنیت غذایی در کشور به کار بگیرند لذا با تغییرات در شرح وظایف مندرج در اساسنامه دامنه فعالیت های شرکت بیش از پیش گسترده تر شد.