فعالیت های تحقیقاتی

 

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی  به عنوان  قدیمی ترین شرکت فعال در زمینه دانه های روغنی همواره توجه ویژه ای به مقوله تحقیقات داشته است  در سال های ابتدایی تاسیس  و با توجه واردات نمونه های مختلف بذر از کشورهای پیشرو در این عرصه به کشور شرکت  با انجام تحقیقات کاربردی نسبت به  ارزیابی  کیفی ژرم پلاسم های مختلف وارد شده  به کشور اقدام می نمود  و این رویکرد ها  باعث گردید تا کشاورزان با اطمینان  از وجود بذور با کیفیت ارائه شده توسط شرکت توسعه کشت دانه های روغنی  نسبت به دستیابی به محصولی مطمئن  اطمینان داشته باشند.  طی بیش از نیم قرن فعالیت شرکت  به تدریج  شرایطی را ایجاد نمود که  شرکت بتواند نسبت به راه اندازی  بزرگترین بانک بذر دانه های روغنی در کشور اقدام نماید.

  در اختیار داشتن  این بانک بذر  ارزشمند  باعث گردید تا  شرکت توسعه کشت دانه های روغنی  با درک  صحیح از چالش هایی که کشور در زمینه واردات  بذور دانه های روغنی   با آن مواجه است رویکرد فعالیت های تحقیقاتی خود را علاوه  بر تحقیقات کاربردی در زمینه تولید و معرفی ارقام  دانه های روغنی متناسب با نیاز  کشاورزان  بسط و گسترش داده و با  جذب نیروهای فنی در مقاطع دکترا و  کارشناسی ارشد در این حوزه نیز پیش قدم گردد.

تمرکز این سیاست ها بر فعالیت هایی که در مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر طراحی و اجرایی  می گردید متمرکز است و این رویه  تا رفع وابستگی  به واردات بذر  ادامه خواهد یافت. نتایج  تحقیقات انجام شده توسط شرکت تا کنون  منجر به معرفی  یک رقم سویا  به نام  آرین  - دو رقم  کلزا به نام های مهتاب و زمان  - دو رقم  کتان  به نام های  تکاپو و گلچین  شده  است که تماما به نام شرکت ثبت گردیده اند . برای آشنایی  بیشتر  با فعالیت های تحقیقاتی شرکت از طریق لینک  http://www.takato.ir  به سایت مرکز تحقیقات کاربردی و تولید  بذر  ( تکاتو ) مراجعه نمایید.

 

ارقام اصلاح و ثبت شده شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

 

در گزارش مصور ذیل می توانید خلاصه ای از فعالیت های تحقیقاتی، امکانات و تجهیزات مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر را مشاهده نمایید.