اولویت ما کشاورزان

توزیع بذر و نهاده ها

ساختار شرکت توسعه کشت دانه های روغنی از ابتدای تاسیس به نحوی طراحی شده است که امکان ارتباط مستقیم  با کشاورزان  فراهم گردد در واقع کارکنان شرکت  کشاورزان جزیی از خانواده بزرگ خود تلقی کرده و همواره تلاش  نموده اند تا با ارائه بهترین بذور و نهاده های مورد نیاز اعم از انواع کودها و سموم  شرایط را برای  توسعه کشت دانه  های روغنی  کشاورزان عزیز فراهم نمایند. وجود انبارها و دفاتر  متعدد  کشاورزان را از امکان دستیابی به بذر مطمئن آسوده خاطر می سازد  و وجود کارشناسان مجرب شرکت  آنها را  از توصیه های  فنی و به روز بی نیاز می سازد این هدفی است که موسسین شرکت همواره بر آن تاکید داشته اند.

 

چگونه یک توزیع کننده شویم؟

ما با در اختیار داشتن شبکه توزیع گسترده در سراسر کشور همواره به عنوان همراه کشاورزان انجام وظیفه می نماییم و در راستای گسترش فعالیت های مرتبط با فروش در مناطقی که فاقد نمایندگی هستیم با انتخاب توزیع کنندگان بر گزیده که  با تخصص خود فضای لازم جهت فروش نهاده ها و بذور مناسب با هر منطقه / اقلیم را فراهم نمایند همکاری نماید. به عنوان یک توزیع کننده ما با کسانی همکاری می کنیم  که اطمینان داشته باشیم می تواند محصولات مناسب را برای کشاورزان هر منطقه تامین نمایند و امکان رشد  فعالیت های شرکت را فراهم نماید. بدیهی است علاقمندان به همکاری در این حوزه می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با نمایندگی ها و دفاتر شرکت  در  سراسر کشور تماس حاصل نمایند.

 

توصیه های فنی برای کشاورزان

در شرکت توسعه کشت دانه های روغنی آموخته ایم که کشاورزان نیازمند به دریافت توصیه های صحیح کشاورزی از طریق دریافت بذور با کیفیت – انجام آزمایشات و تیمارهای مناسب برای توسعه کشت خود می باشند که در قالب خدمات و به صورت برنامه های حمایتی از کشاورزان ارائه گردد. ما بازار داخلی را  در طی سال ها فعالیت و دانش با ایجاد رابطه تنگاتنگ با کشاورزان  را در اختیار خود داریم. وجود کارشناسان خبره در مناطق تولید باعث گردیده است که بتوانیم توصیه های فنی را مطابق با نیاز کشاورزان ارائه نماییم.

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت و سرمایه گذاری تحقیقاتی به صورت چهره به چهره با کشاورزان در ارتباط است و می تواند بذور و نهاده های مناسب هر منطقه را در اختیار کشاورزان قراردهد. ما بر این باوریم که سرمایه گذاری های انجام شده در عرصه های مختلف اجرایی و تحقیقاتی به حل چالش های کشاورزان در سراسر کشور کمک شایانی خواهد نمود.

 

مزارع نمایشی:

در شرکت توسعه کشت  دانه های روغنی؛ ما کیفیت بذور تولیدی خود و یا بذور وارداتی را به نمایش می گذاریم. مزارع نمایشی ما  که از آغاز تاسیس شرکت در دستور کار کلیه نمایندگی های شرکت بوده است شرایطی را ایجاد نموده که کشاورزان بر پایه ظاهر و عملکرد  انتخاب اصلح خود را انجام می دهند و احداث این مزارع  باعث می شود  تا  کشاورزان در انتخاب  بهترین ها مختار باشند.

 

مزارع آزمایشی:

توجه ویژه شرکت توسعه کشت دانه های روغنی به فعالیت های تحقیقاتی همواره به عنوان یکی از  اصول مورد توجه  بوده است. شرکت در طی سال های متمادی فعالیت با وارد نمودن ژرم پلاسم های مختلف از انواع دانه های روغنی  و مقایسه آن با ارقام رایج داخل کشور در قالب طرحهای آماری نسبت به ارزیابی  و معرفی بهترین ارقام  به کشاورزان اقدام می نماید. به واسطه ارتباط  تنگاتنگ  شرکت با کشاورزان نتایج حاصل از بررسی های تحقیقاتی  همواره به عنوان یکی  از مهمترین اولویت های فنی شرکت شناخته شده است.

 

با چه کسانی همکاری می کنیم

توزیع کنندگان :

ما با در اختیار داشتن شبکه توزیع گسترده در سراسر کشور همواره به عنوان همراه کشاورزان انجام وظیفه می نماییم و در راستای گسترش فعالیتهای مرتبط با فروش در مناطقی که فاقد نمایندگی هستیم با انتخاب توزیع کنندگان بر گزیده که  با تخصص خود فضای لازم جهت فروش نهاده ها و بذور مناسب با هر منطقه / اقلیم را فراهم نمایند همکاری نماید. به عنوان یک توزیع کننده ما با کسانی همکاری می کنیم  که اطمینان داشته باشیم می تواند محصولات مناسب را برای کشاورزان هر منطقه تامین نمایند و امکان رشد  فعالیت های شرکت را فراهم نماید. بدیهی است علاقمندان به همکاری در این حوزه می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با نمایندگی ها و دفاتر شرکت  در  سراسر کشور تماس حاصل نمایند.

کشاورزان :

از آنجاییکه  شرکت توسعه کشت دانه های روغنی دارای نمایندگی ها و انبارهای متعدد در اقصی نقاط کشور است لذا بر پایه رسالت همیشگی شرکت جهت خدمات رسانی مستقیم به کشاورزان عملیات فروش مستقیم بذور ونهاده ها را  نیز انجام می دهد. وظیفه ما آن است که سود لازم برای کشاورزان را از طریق رشد  و عملکرد بهتر محصولاتشان ایجاد نماییم. چه شما کشاورز بزرگ باشید و چه کشاورز خرده پا وظیفه و هدف ما ارائه بهترین  توصیه های فنی و اجرایی  است.