دفتر فارس

فعالیت های کشت سازمان یافته توسط  شرکت درمناطق تحت پوشش فعلی فارس از سال 1349 با پشتیبانی نمایندگی شرکت در اصفهان در مناطق شمالی استان فارس و با کشت آفتابگردان آغاز شد و بعد از گسترش زیاد این کشت در سالهای 1349 تا 1353در سال 1352 دفتری بعنوان نمایندگی فارس در شیراز تشکیل می شود که حوزه فعالیت های آن با محوریت زراعت آفتابگردان در کشت اول بود که در مناطق سرد ومعتدل فارس توسعه زیادی پیدا کرد شهرهای آباده ، اقلید، خرم بید، بوانات و سعادت شهر و سپس شهرهای مرودشت و شیراز مراکز عمده تولید بودند. در سایر مناطق استان فارس نیز در آن زمان کشت آفتابگردان روغنی انجام می گرفت اما به گستردگی سطوح  شهرهای نام برده نبود. حمایت های زیاد وزارت کشاورزی وقت، وجود کارخانه روغن نباتی نرگس، وجود شرکت های سهامی زراعی که در همان ایام با امکانات مناسب تشکیل شده بود و حضورسپاهیان ترویج  که مراکز آموزش آنها دراستان فارس مستقر بود و حضور ملاکین بزرگ در فارس از عوامل توسعه سریع کشت بود، در همان زمان مطالعات و آزمایشات زیادی نیز بر روی دو زراعت سویا و گلرنگ نیز انجام می گیرد که از اقبال مناسبی برخوردار نمی شود تا قبل از انقلاب سطوح کشت دانه های روغنی در مناطق تحت پوشش نمایندگی  فارس تا 15 هزار هکتار نیز گسترش می یابد با شروع انقلاب و بهم خوردن مدیریت در وزارت کشاورزی، شرکت توسعه کشت دانه های روغنی، کارخانه نرگس و برچیده شدن شرکت های سهامی زراعی و سپاهیان ترویج سطوح کشت دانه های روغنی بشدت کاهش می یابد، این وضعیت که درکشور عمومیت داشت در فارس بسیار شدید تر شد به گونه ای که بسیاری از دفاتر تعطیل و  پرسنل و تجهیزات آنها به سایر مناطق منتقل یا از سیستم خارج شد در سال های پایانی دهه شصت با انسجام شرکت توسعه کشت و ترویج  تدریجی کشت دوم آفتابگردان پس از برداشت جو و گندم این زراعت در مناطق گرم ومعتدل سطوح کشت توسعه پیدا کرد. با آلوده شدن کانون های کشت آفتابگردان در شمال کشور و آذربایجان به بیماری پلاسموپارا نمایندگی فارس اهمیت  ویژه ای در تولید بذر سایر مناطق کشور پیدا نمود به گونه ای که تولید محصول بذری و بذرگیری آفتابگردان کشور عمدتا به این نمایندگی انتقال یافت.

آقای مهندس بهزاد گودرزی

رئیس دفتر فارس

حوزه فعالیت استان های فارس، کرمان، هرمزگان و بوشهر

 

دفتر فارس شرکت توسعه کشت دانه های روغنی فراز نشیب های زیادی را در طول فعالیت خود طی نموده است که سومین تولید کننده دانه های روغنی کشور بوده و دانه جمع آوری شده اش افزون بر 29 هزار تن در شرایط خاص بوده و سال های هم داشته  که به جهت مدیریت های دولتی اعمال شده در دانه های روغنی کشور فعالیت آن به صفر رسیده است. نمایندگی در طول این سال ها بسته به شرایط خود یا گسترش یافته و یا کاهش فعالیت داشته است آخرین آن در سال  1384 بود که بعلت توسعه کشت  دانه های روغنی نمایندگی وقت فارس به دو نمایندگی کرمان و فارس تجزیه می شود که استان های کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان  تحت پوشش این نمایندگی به مرکزیت کرمان قرار می گیرد در سال 1386 بعلت کاهش سطوح استان های فوق این نمایندگی منحل و وظایف آن  مجددا به دفتر فارس منتقل می شود  بعلت گسترده بودن سطوح و فعالیت های کشاورزی در فارس فعالیت های این دفتر در شیراز انجام می شود. استان های که دفتر فارس درآنها فعالیت  دارد استان های فارس، کرمان، هرمزگان، سیستان وبلوچستان، بوشهر، و کهکیلویه و بویر احمد است  .در حال حاضر وظایف توزیع انواع بذور دانه های روغنی و خدمات رسانی در این خصوص را به انجام می دهد.

روند تولید دانه های روغنی در استان فارس بسیار متغییر بوده است بیشترین سطح زیر کشت آفتابگردان در سال 1378 به میزان 17000 هکتار و بیشترین میزان تولید و راندمان در واحد سطح این زراعت در این استان در سال 1384 با تولید معادل 6500 تن رخ داد.

در حوزه زراعت کلزا پس از انجام فعالیت های آزمایشی و احداث مزارع آزمایشی این زراعت در استان جایگاه خود را پیدا نمود به نحوی که در سال 1385 سطح کشت این زراعت به 25000 هکتار و تولید آن به 54000 تن رسید این زراعت همچنان به عنوان زراعت غالب دانه های روغنی در استان فارس شناخته می شود.

زراعت گلرنگ در استان فارس از سال 1349 آغاز و پس از یک نزول شدید در سال 1353 از آن سال تا سال 1375 این زراعت از گردونه تولید در فارس حذف گردید. از سال 1375 تا سال 1393 این زراعت به صورت متناوب ادامه داشت به طوریکه در سال 96-1395 سطح کشت آن از 21000 هکتار و خرید تضمینی این دانه روغنی از 8000 تن فراتر رفت.

کنجد نیز از دیرباز مورد توجه زارعین بوده و معمولا سطوح آن از 4 تا 20 هزار هکتار متغییر بوده و به عنوان یکی از کشت های مستمر و غالب مدنظر کشاورزان بوده است.