تعداد 6

مدیریت تحقیقات و آموزش:

اطلاعیه دعوت به همکاری

۴ بهمن ۱۴۰۰

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی سه نفر کارشناس جهت فعالیت در دفتر نمایندگی استان مازندران و مرکز تحقیقات جذب نماید:

مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در مراسم عنوان کرد:

برداشت مکانیزه کنجد برای نخستین بار در ایران و خاورمیانه

نویسنده: سعید شکیب منش  |   ۳ دی ۱۳۹۸

مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در مراسم برداشت مکانیزه کنجد عنوان کرد برای نخستین بار در ایران و خاورمیانه در کشت و صنعت شهید رجایی شهرستان دزفول این رقم کنجد کشت شده که ۵۰ درصد روغن با کیفیت داشته و به دلیل برداشت مکانیزه ضمن کاهش هزینه برداشت به روش سنتی، آلودگی آن از حد استاندارد نیز کمتر گردیده است