بازدید مدیر محترم هماهنگی در امور اجرایی نمایندگی ها از طرح های بهاره در حال اجرا در آمل

بازدید مدیر محترم هماهنگی در امور اجرایی نمایندگی ها از طرح های بهاره در حال اجرا در آمل

نوع مطلب: اخبار نمایندگی ها

روز شنبه 28 مرداد 1402 مدیر محترم تحقیقات و آموزش، قائم مقام اجرایی مرکز تحقیقات  و  رئیس و قائم مقام محترم نمایندگی مازندران  به همراه کارشناسان مرکز تحقیقات و نمایندگی ساری  از طرحهای  در حال اجرای مرکز تحقیقات در منطقه آمل بازدید کردند. در بهار سال جاری طرحهای  سویا های زودرس،  متوسط رس و همچنین طرح تکثیر 5 رقم سویای معرفی شده به موسسه اصلاح و ثبت بذر و نهال توسط واحد به نژادی مرکز تحقیقات آقای مهندس معتمدی  در مزرعه تحقیقاتی دفتر نمایندگی در آمل اجرا گردید.
نتایج اجرایی این طرحها در سال ۱۴۰۴ منجر به تجاری سازی ارقام متنوعی از سویاها خواهد شد