کتاب دانش کلزا در ایران منتشر شد

انتشار کتاب دانش کلزا در ایران

نوع مطلب: کلزا

کتاب «دانش تولید کلزا در ایران»  که حاصل مشارکت ۷۸  پژوهشگر  از اساتید مختلف بخش دولتی و خصوصی و فعال در زمینه تحقیق و پژوهش و تولید گیاه روغنی کلزا بوده توسط مرکز نشر دانشگاهی چاپ  و در دسترس عموم قرار گرفت.

شروع فعالیت پژوهشگران برای تهیه این کتاب که از سال 1398 بوده در حدود 4 سال به طول انجامید. برای تهیه و تدوین این اثر از حدود دو هزار و 350 منبع استفاده شده است که ۴۰۰ منبع  آن متعلق به نویسندگان کتاب می باشد. این کتاب،  کاملترین مرجع  برای گیاه کلزا در کشور است. مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی آقای دکتر علی زمان میرآبادی نیز یکی از  78 مولف این کتاب می باشد. این کتاب 766 صفحه ایی در 2 جلد توسط مرکز نشر دانشگاهی منتشر و در سایت رسمی  این انتشارات قابل دسترس برای عموم است.