کشت کتان رقم گلچین در قزوین

کشت کتان رقم گلچین در قزوین

نوع مطلب: آفتابگردان

در راستای برنامه توسعه زراعت محصولات روغنی با نیاز آبی کم ، در مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ ، عملیات خاکورزی نهایی ، کاشت و آبیاری ، مزرعه تولید کتان روغنی رقم گلچین که از سوی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی برای اقلیم های معتدل و سرد ، معرفی شده است ، در سطح ۱۵ هکتار از اراضی شرکت کشاورزی و صنعتی ایران واقع در کیلومتر ۷ جاده قزوین _ بویین زهرا ، آغاز گردیده است . پیش بینی می گردد کتان روغنی با نیاز آبی کم ، سطح توقع تغذیه ای پایین ، عدم ریزش محصول، یکنواختی در رسیدن محصول، راندمان تولید مناسب، مقاومت نسبی به سرما، تنوع کاشت پاییزه و بهاره، مقاوم به آفات و امراض رایج، عدم نیاز به ادوات و ماشین آلات تخصصی کاشت و برداشت ، کنترل نسبی گل جالیز در مزارع آلوده و ... بعنوان یک محصول مناسب در تناوب با غلات قرار گیرد .