برگزاری گردهمایی آموزشی ترویجی آشنایی با گیاه گلرنگ طرح جهش تولید در دیمزارها در شهرستان آوج

برگزاری گردهمایی آموزشی ترویجی آشنایی با گیاه گلرنگ طرح جهش تولید در دیمزارها در شهرستان آوج

نوع مطلب: اخبار نمایندگی ها


برگزاری گردهمایی آموزشی ترویجی آشنایی با گیاه گلرنگ طرح جهش تولید در دیمزارها  در شهرستان آوج
با حضور کارشناسان سازمان ، مسئولین مراکز  و کارشناسان مدیریت شهرستان آوج ،  کارشناسان نظام مهندسی فعال در طرح جهش تولید در دیمزارها و کشاورزان دیمکار شهرستان آوج گردهمایی آموزشی ترویجی آشنایی با گیاه گلرنگ در سالن اجتماعات فرهنگسرای شهر آبگرم برگزار گردید. 
این گردهمایی آموزشی با تدریس آقای دکتر جباری از محققین مرکز تحقیقات کشاورزی کرج و آقای مهندس حق گو کارشناس شرکت دانه های روغنی اجرا گردید.