بازدید علمی دانشجویان رشته گیاهپزشکی  از مرکز تحقیقات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی 

بازدید علمی دانشجویان رشته گیاهپزشکی  از مرکز تحقیقات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی 

نوع مطلب: اخبار نمایندگی ها


به منظور ارتباط سازنده و موثر دانشجویان با صنعت ، آشنایی با فضای شغلی  پس از فارغ التحصیلی  و آموزش برخی مفاهیم آزمایشگاهی و عملی روز سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 تعداد 40 نفر از دانشجویان رشته گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به همراه هیئت علمی محترم این گروه جناب آقای دکتر امیری مهمان مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی شدند. در این بازدید علمی یک روزه پس از معرفی شرکت و خدمات و امکانات قابل ارائه در مرکز تحقیقات،  دانشجویان از آزمایشگاهها، بانک بذر ، باغ و مزارع تحقیقاتی مرکز بازدید نمودند همچنین  اصول کلی نحوه جداسازی و خالص سازی نمونه های قارچی و باکتریایی در آزمایشگاه گیاهپزشکی ، مراحل اولیه و تئوری استخراج دی آن ای از آفات و بیماریها ‌و نمونه  برگی در آزمایشگاه بیوتکنولوژی توسط کارشناسان هر آزمایشگاه و   اصول تغذیه باغات  توسط کارشناس خاکشناسی  به دانشجویان  آموزش داده شد. هدف  اصلی چنین بازدیدهاو ارتباطات متقابل ایجاد انگیزه و تشویق دانشجویان جهت کسب مهارتهای حرفه ای و عملی برای ورود به بازار کار  می باشد.  جناب  آقای دکتر میرآبادی مدیر محترم تحقیقات و آموزش شرکت  ضمن استقبال از  حضور دانشجویان و اساتید گرامی در مرکز ، نسبت به پذیرش دانشجویان رشته های کشاورزی و سایر رشته های مرتبط در قالب کارورزی و کارآموزی با الویت جذب این افراد در مرکز تحقیقات و مراکز اجرایی شرکت در  استانهای دارای نمایندگی  اعلام آمادگی کردند .