برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مگس میوه مدیترانه ای

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای در شهرستان نکا

نوع مطلب: آفتابگردان

با توجه به خسارت اقتصادی و اهمیت کنترل آفت مگس میوه مدیترانه ای در باغات میوه، کارگاه آموزشی نحوه مدیریت این آفت در باغات میوه سیاه ریشه و مرکبات در تاریخ 30 مرداد 1402 با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نکا و مرکز ترویج و خدمات کشاورزی قره طغان و همکاری کلینیک گیاهپزشکی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی با حضور باغداران منطقه و کارشناسان بخش دولتی و خصوصی در یکی از باغات مرکبات روستای طوسکلا شهرستان نکا برگزار گردید.

در این کارگاه ابتدا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ضمن عرض خیر مقدم به شرکت کنندگان در ارتباط با اهمیت آفت مگس میوه و توجه به کنترل آن صحبت نمودند. سپس آقای دکتر علمدارلو کارشناس کلینیک گیاهپزشکی شرکت دانه های روغنی در ارتباط با اهمیت آفت در منطقه، زیست شناسی آفت و اهم اقدامات و شیوه های کنترل آفت مطالب خود را ارائه دادند. در انتها با همکاری مسئول مرکز خدمات قره طغان و یکی از فعالین بخش خصوصی نحوه طعمه پاشی علیه آفت در باغات به صورت عملی انجام گردید.